Vabilo za Zbor članov DEVZ – 12. marec 2015

VABILO

za Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v četrtek, dne 12. 03. 2015 ob 13:30, v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov, Riharjeva ulica 38 v Ljubljani.

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev.
  4. Poročilo o delu Društva v letu 2014 in plan za leto 2015.
  5. Razno

Nevenka Banović
Predsednica UO DEVZ