Kontaktne osebe

Društvo ekonomistov v zdravstvu
Riharjeva ulica 38
1000 Ljubljana

Tel.: +386 5 922 71 98
Faks: + 386 5 922 71 99
e-mail: info@devz.si
Davčna številka: SI 36173096

Upravni odbor:

Predsednica
Helena Ulčar Šumčič – helena@devz.si
Tajnik
mag. Robert Cugelj –
Blagajnik
Mateja Lovšin –

Člani Upravnega odbora:
Član Osrednje slovenske regije – Ljubljana
dr. Danijel Starman –
Član Savinjske regije – Celje
Marjan Ferjanc – marjan.ferjanc@sb-celje.si
Član Goriške regije – Nova gorica
Erika Furlan – erikafurlan5292@gmail.com
Član Posavske regije – Krško
Tone Zorko – tone.zorko@amis.net
Član Obalno kraške regije – Koper
Vojko Mihelj – vojkomihelj@gmail.com
Član Gorenjske regije – Kranj
Jože Veternik – joze.veternik@ozg-kranj.si
Član Dolenjske regije – Novo mesto
Cvetka Barbo – cvetka.barbo@sb-nm.si
Član Podravske regije – Maribor
Rosvita Svenšek – rosvita.svensek@gmail.com
Član Pomurske regije – Murska Sobota
Jana Vučak – jana.vucak@gmail.com
Član Koroške regije – Ravne
Danijela Štumberger – danijela.stumberger@zzzs.si

Nadzorni odbor:
Zlatko Lazarevič – Član Osrednje slovenske regije
Tanja de Gleria – Član Osrednje slovenske regije
Elizabeta Gril – Član Dolenjske regije
Ivanka Linasi – Član Koroške regije
Vida Komel – Član Goriške regije