Zbornik in prezentacije 17. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – PODČETRTEK, 16. in 17. oktober 2014

 

 

Zbornik: Združimo znanje, odstranimo ovire

 

 

 

Prezentacije:

– doc. dr. Branko Mayr: Pomen stabilnosti financiranja zdravstvenih zavodov
– Marjan Javornik: Problematika plačevanja dobaviteljem v obdobju finančne nediscipline
– Andrej Ržišnik: S sklenjeno verigo odgovornosti do uspešnih gradbenih projektov tudi v javnem zdravstvu
– Nataša Gimpelj in Vanja Cekuta: Vključitev vseh zaposlenih v stroškovno zavedanje delovanja zavoda – primer iz prakse – evidentiranje stroškov na pacienta v SB Novo mesto
– Uroš Stropnik: Proces uvedbe projekta Elektronsko evidentiranje delovnega časa – primer iz prakse

– Vlasta Nussdorfer: Je pravica do zdravstvene oskrbe, kot temeljna in univerzalna pravica, ogrožena
– Duša Hlade Zore: Opozorila in pritožbe, ki jih pacienti najpogosteje posredujejo zastopniku pacientovih pravic
– Jurij Stariha: Vpliv birokratizacije na učinkovitost zdravstvenega sistema
– dr. Željko Čurić: Krepitev odnosov v zdravstvenem zavodu