Zbornik in prezentacije 26. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bohinjska Bistrica, 23. in 24. maj 2019

 

 

Zbornik: Pravilne odločitve – osnova za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema

 

 

 

Prezentacije:
– Eva Helena Zver:Neenakosti v finančni dostopnosti do zdravstva v Sloveniji z vidika mednarodnih primerjav
– Dušan Jošar: Primarno zdravstvo v prihodnosti?
– Marjan Pintar: SKUPNA BAZA CEN kot orodje za izboljšanje procesov nabav v zdravstvu
– mag. Mirko Stopar: Ali smo uspešni pri sanaciji bolnišnic?
– mag. Karmen Grom Kenk: Kako smo krepili primarno zdravstvo?
– Mateja Babič: Kako bomo zagotovili sledenje zdravil po EU direktivi?
– Nataša Čarman-Korenjak: Zdravstveno stanje Gorenjske
– Marjan Sušelj: Ali smo že vzpostavili finančno stanje, ki je bilo pred gospodarsko krizo in kakšne so napovedi?
– Metka Zaletel: Kakovost podatkov na nacionalni ravni
– Janez Poklukar: Kaj je res in kaj ne o številu zaposlenih v zdravstvu

Zbornik in prezentacije 24. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Laško, 25. in 26. maj 2017

 

 

 

Zbornik: Korupcijska tveganja v zdravstvu

 

 

 

Prezentacije:
– dr. Erik Kerševan: Sistemske osnove in vloga državnih institucij pri obravnavi korupcije
– izr. prof. dr. Branko Lobnikar: Upravljanje tveganj za preprečevanje korupcije v zdravstvu
– Janez Lavre: Izkušnje in problemi uravnave korupcijskih tveganj in korupcije v bolnišnici
– Metka Petek Uhan: Izkušnje in problemi uravnave korupcijskih tveganj in korupcije v osnovnem zdravstvenem varstvu
– dr. Igor Lamberger: Dosedanje izkušnje in učinkovitost preiskovalnih institucij pri odkrivanju in obvladovanju korupcijskih tveganj v zdravstvu
– Sebastijan Peterka: Vloga civilne družbe pri preprečevanju in obvladovanju korupcijskih tveganj v zdravstvu
– prim. Nataša Fikfak: Baza podatkov o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter njihovo strukturiranje je opora za javno naročanje, nadzor, vodenje in preprečevanje korupcijskih tveganj
– Marina Senčar: Predstavitev Celjske zdravstvene regije
– Tanja Mate: Aktualne spremembe zakonodaje – Skupaj za družbo zdravja
– Marjan Sušelj: Izzivi novega ZZVZZ za poslovanje ZZZS
– Metod Mezek: Mesto in vloga Združenja v dogovarjanju – ZZVZZ
– asist. mag. Franci Vindišar: Normativi dela zdravnikov in vpliv na delovanje JZZ
– Miran Golub: Problematika javnega naročanja v javnih lekarniških zavodih

Zbornik in prezentacije 22. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Nova Gorica, 28. in 29. maj 2015

 

   

 

   Zbornik: Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu

 

 


Prezentacije:
– prof. dr. Dejan Verčič: Kaj je še spodobno pri oglaševanju in obveščanju javnosti na področju zdravstva?
– Marina Urbanc: Komunikacija v lekarni pri izdaji zdravil in samozdravljenju
– Jana Bogdanovski: Pomen notranjega obveščanja in pretoka informacij – Dobro delo je pomembno, dobri odnosi pomembnejši
– dr. Saška A. Terseglav: Pomen komunikacijskih kompetenc v procesu zdravljenja – “Oprostite gospod pacient, za pogovor nama je zmanjkalo časa!”
– prim. Darja Boben-Bardutzky: Prestižna motnja – resna ovira za napredek in vzpostavljanje korektnih odnosov v družbi
– mag. Stanislav Pušnik: Zdravstveni dom v klasičnem pomenu besede je in mora biti ključni dejavnik in nosilec politike zdravstvenega varstva na lokalnem nivoju
– Helena Ulčar Šumčič: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Jurij Stariha: Kaj je potrebno upoštevati za pripravo mreže na sekundarni ravni?
– mag. Miran Bizjak: Predstavitev Goriške regije
– Metod Mezek: Zaupajmo managementu – potrebne spremembe vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje avtonomije in učinkovitosti
– Tomaž Glažar: Ekonomski in poslovni vidiki zdravstvene reforme
– Lučka Böhm: Kako do spodobnega zdravstvenega varstva in naloge ZZZS pri tem
– mag. Robert Cugelj: Korporativni vidik usklajenega vodenja in nadzora
– mag. Marjan Ferjanc: Poslovni vidik usklajenih pristopov
– asist. Franc Vindišar: Strokovni vidik usklajenega dela na ravni zavoda
– Anton Zorko: Prikaz nadzorne funkcije usklajenega dela zavoda in usklajevanje interesov z lastniki

 

NAPOVED: 22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – NOVA GORICA, 28. in 29. maj 2015

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 28. in 29. maja 2015 organiziralo 22. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Hotelu Perla v Novi Gorici.

Vodilo strokovnega srečanja bo “Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu“. Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Vljudno vabljeni v Novo Gorico!

Nevenka Banović, predsednica Društva

Zbornik in prezentacije 21. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bernardin, 22. in 23. maj 2014

 

Naslovnica_21

 

 

Zbornik: Politika ali stroka v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– prof. dr. Maks Tajnikar: Poslanstva in vizije slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Poslanstvo in vizija Zdravstvenega doma Novo mesto
– prof. dr. Tomaž Kern in doc. dr. Matjaž Roblek: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_
– mag. Robert Cugelj: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_ (URI SOČA)
– prof. dr. Andrej Kovačič: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu?
– Robert Ludvik: Praksa uvajanja informacijskih sistemov v zdravstvu
– doc. dr. Petra Došenović Bonča: Poslovni načrt – ključ do dobre in učinkovite odločitve
– Jože Veternik: Strateški in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske
– doc. dr. Matej Černe: Kako ravnati z ljudmi v zdravstvu? Od prvinskega vodenja do čustvene inteligence na delovnem mestu
– dr. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov: študija primera slovenske bolnišnice

– Damjana Jelačin Ivanović: Območje območne enote Koper
– Helena Ulčar Šumčić: Aktualna problematika javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Spremembe v zdravstvu
– Samo Fakin: Slovenija 2030 – Javno zdravstvo danes in leta 2030
– Milan Soršak: Problematika skupin primerljivih primerov – SPP 10 let po uvedbi
– Larisa Hajdinjak: Problematika SPP 11 let po uvedbi
– Nataša Gimpelj: Primeri SPP v regionalnih bolnišnicah – izkušnje Splošne bolnišnice Novo mesto
– Jurij Fürst: Uvedba terapevtskih skupin zdravil v Sloveniji
– asist. Alenka Premuš Marušič: Terapevtske skupine v praksi (v bolnišnici)
– Urška Močnik: Terapevtske skupine zdravil (v zdravstvenem domu)