15. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu

Spoštovani člani Društva ekonomistov v zdravstvu, poslovodni delavci v zdravstvu in obiskovalci naše spletne strani!

Vabim Vas na že 15. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki bo v četrtek in petek, dne 22. in 23. maja 2008 v hotelu Primus v termah Ptuj.

Na programu je 11 prispevkov, ki so jih pripravili avtorji iz akademskih krogov in “iz prakse”. Veseli nas, da bo ministrica za zdravje gospa Zofija Mazej Kukovič našla čas in v petek zjutraj predstavila svoje Izkušnje iz tržnega poslovnega okolja in njeno uporabnost v javnem Ptuj  -15. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvuzdravtsvenem zavodu in v politiki zdravstvenega varstva. Srečanje je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.

Za udeležence smo pripravili tudi ogled znamenitosti prelepega starega mesta Ptuj.

V upanju, da se vidimo, Vas lepo pozdravljam in Vam želim uspešno delo.

Nevenka Banović

P.S. Člani upravnega odbora, ki delujemo tudi kot organizacijski odbor, že pripravljamo program za 11. jesensko srečanje članov Društva, ki bo v drugi polovici oktobra (16. in 17. ali 23. in 24.) v Laškem.

> Program srečanja

> Prijavnica na srečanje

Generalni pokrovitelj:

Za

Program in prijavnica za 10. jubilejno jesensko srečanje članov – 18. in 19. oktober 2007

Naslovnica vabila> Vabilo s programom (datoteka za tisk; PDF,850kb)

> Prijavnica za 10. srečanje (datoteka za tisk; PDF, 100kb)

Program:

Četrtek, 18.10.2007
08:30 – 09:30 Registracija udeležencev
09:30 – 09:45 Otvoritev srečanja
09:45 – 10:00 Predstavitev novogoriške zdravstvene regije
10:00 – 10:30 Uvedba nove kartice zdravstvenega zavarovanja
10:30 – 11:00 Uvajanje sistema on-line kartice zdravstvenega
zavarovanja na primarni zdravstveni dejavnosti s strani izvajalca zdravstvenih storitev
11:00 – 11:30 Informacijski sistem za podporo nabavnega procesa in
internega naročanja v javnih ustanovah
11:30 – 12:00 Odmor
12.00 – 12.30 Ocena stanja na področju notranjega nadzora javnih
financ v zdravstvenih zavodih
12:30 – 13:00 Poklic računovodje v javnem sektorju
13:00 – 13:30 Izdelava nacionalne stroškovne študije za akutno
bolnišnico
13:30 – 14:30 Razprava
14:00 – 15:30 Kosilo
15:30 – 19:30 Izleti
20:30 – Družabni večer

Petek, 19.10.2007
10:00 – 11:00 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor
11:00 – 11:30 Kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo Slovenije
11:30 – 12:00 Priprave Ministrstva za zdravje na uvedbo novega plačnega sistema
12:00 – 12:30 Odmor
12:30 – 13:00 Vpeljava novega plačnega sistema v javnih zavodih – procesnopravna vprašanja
13:00 – 13:30 Plačni sistem za zdravnike danes – vzpodbuda ali ovira
13:30 – 14:00 Problemi uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J
14:00 – 14:30 Razprava
14:30 – Zaključek srečanja

Organizacijski odbor srečanja:
Neva Banović, Cvetka Barbo, Jože Blazinšek, Erika Furlan, mag. Franc Hočevar, Metod Mezek, Tomo Rusimovič, mag. Rosvita Svenšek, Jože Veternik, Darja Vižintin Zupančič, Štefan Vučak, Anton Zorko.

Informacije in obvestila:
Kotizacija za udeležbo na srečanju (brez DDV) je:

  • 150,00 EUR za člane Društva,
  • 250,00 EUR za nečlane Društva,
  • 90,00 EUR za člane Društva in 150,00 EUR za nečlane Društva za en dan. Nakažite jo na transakcijski račun Društva ekonomistov v zdravstvu št.: 61000-6000003150, najprej 3 dni pred začetkom srečanja.

Zavod ali organizacija, ki prijavi pet članov ali več, za vsakega petega ne plača kotizacije.
V primeru odjave po 15.10.2007 vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Prijavnice za srečanje pošljite najkasneje do vključno 15. oktobra 2007 na naslov:
Društvo ekonomistov v zdravstvu, Njegoševa cesta 8, 1000 Ljubljana.

Gradivo za srečanje in potrdilo o udeležbi boste prejeli ob registraciji.

Prenočišča za udeležence so na voljo v Perla Casinò & Hotel ****
Cena nočitve z zajtrkom je:

  • v enoposteljni sobi 70,00 EUR,
  • v dvoposteljni pa 47,00 EUR.

Rezervacijo prenočišča si zagotovite sami (opozorite, da ste udeleženec 10. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu) najkasneje do 15. oktobra 2007 po

  • pošti: Perla Casinò & Hotel, Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica,
  • telefonu: 05 336 34 49,
  • faksu: 05 336 32 98 ali
  • e-pošti: booking@hit.si.

Dodatne informacije dobite pri:
Ireni Mrzelj
tel.: (01) 232 16 75, faks: (01) 231 20 86
e-mail: irena.mrzelj@zdrzz.si ali info@zdrzz.si