Zbornik in prezentacije 20. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Ljubljana, 16. in 17. maj 2013


 

   Zbornik: Ozrimo se nazaj, gremo naprej!

 

 

 

Prezentacije:

– Marjan Sušelj: Predstavitev Osrednje slovenske regije
– Pascal Garel: The directive on patients rights in crossborder healthcare: challenges and questions

– mag. Simon Vrhunec: Pogled in možnosti Univerzitetnega kliničnega cetra Ljubljana na Direktivo o prehodu pacientov
– Janez Lencl: Vpetost Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v evropski sistem zdravstvenega varstva
– Darko Žiberna: Dosedanje izkušnje in perspektiva sodelovanja z Italijo
– mag. Robert Cugelj: Dosedanje mednarodne izkušnje kot osnova za povezovanje z EU
– Zvezdana Veber Hartman: Vloga Ministrstva za zdravje v čezmejnem zdravstvenem varstvu
– Eva Godina: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njegova vloga pri čezmejnem uresničevanju pravic zdravstvenega varstva
– mag. Ivan Gracar: Zasebna zdravstvena zavarovanja – kako naprej_

– Andrej Bručan: Delovanje Ministra za zdravje 7.6.2000-31.11.2000 in 13.12.2004-30.8.2007
– Simon Vrhunec: Predstavitev problematike v mandatu ministra prof. dr. Dušana Kebra
– Darko Žiberna: Predstavitev problematike v mandatu ministrice Zofije Mazej Kukovič
– Dorijan Marušič: Znanje za zdravje: April 2010 – februar 2012