Zbornik in prezentacije 20. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Ljubljana, 16. in 17. maj 2013


 

   Zbornik: Ozrimo se nazaj, gremo naprej!

 

 

 

Prezentacije:

– Marjan Sušelj: Predstavitev Osrednje slovenske regije
– Pascal Garel: The directive on patients rights in crossborder healthcare: challenges and questions

– mag. Simon Vrhunec: Pogled in možnosti Univerzitetnega kliničnega cetra Ljubljana na Direktivo o prehodu pacientov
– Janez Lencl: Vpetost Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v evropski sistem zdravstvenega varstva
– Darko Žiberna: Dosedanje izkušnje in perspektiva sodelovanja z Italijo
– mag. Robert Cugelj: Dosedanje mednarodne izkušnje kot osnova za povezovanje z EU
– Zvezdana Veber Hartman: Vloga Ministrstva za zdravje v čezmejnem zdravstvenem varstvu
– Eva Godina: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in njegova vloga pri čezmejnem uresničevanju pravic zdravstvenega varstva
– mag. Ivan Gracar: Zasebna zdravstvena zavarovanja – kako naprej_

– Andrej Bručan: Delovanje Ministra za zdravje 7.6.2000-31.11.2000 in 13.12.2004-30.8.2007
– Simon Vrhunec: Predstavitev problematike v mandatu ministra prof. dr. Dušana Kebra
– Darko Žiberna: Predstavitev problematike v mandatu ministrice Zofije Mazej Kukovič
– Dorijan Marušič: Znanje za zdravje: April 2010 – februar 2012

 

PROGRAM in PRIJAVA za 20. jubilejno strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – LJUBLJANA, 16. in 17. maj 2013

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 16. in 17. maja 2013 v Ljubljani (Cankarjev dom, Klub CD) organiziralo 20. jubilejno strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu.

Vodilo jubilejnega strokovnega srečanja je “Ozrimo se nazaj, gremo naprej!”.

Vljudno vabljeni!

 

 

Program: (pdf, 798KB)
Prijavnica: (doc, 525KB)

 

 

NAPOVED: 20. jubilejno strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – LJUBLJANA, 16. in 17. maj 2013

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

 

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu predvidoma 16. in 17. maja 2013 organiziralo 20. jubilejno strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Ljubljani.

 

Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in
se nam pridružite.

 

Nasvidenje v Ljubljani v letu 2013,

 

Nevenka Banović, Predsednica Društva

Zbornik in prezentacije 19. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Rimske Toplice, 24. in 25. maj 2012

Naslovnica Zbornik

 

 

 Zbornik: Kako naprej v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– mag. Andreja Zaveršek in Bojan Andrejaš: Poslovni informacijski sistemi v zdravstvu in uvajanje Informacijske varnosti v zdravstvu
– Danijela Gorišek: Predstavitev Savinjske regije
– prim. mag. Martin Toth: Kritičen pogled na Splošni dogovor in pogajanje med partnerji
– mag. Jaka Slokan: Pravna ureditev partnerskega dialoga v javnem zdravstvu
– asist. Franc Vindišar: Stroškovna učinkovitost pri uvajanju novih zdravstvenih materialov
– Anka Bolka: Prenova izmenjave podatkov za obračun storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju
– Marjan Javornik: Kaj bi naročniki spremenili v Zakonu o javnem naročanju?
– Samo Fakin: Predstavitev programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za izhod iz krize
– mag. Marija Seljak: Predstavitev programa Inštituta za varovanje zdravja RS za izhod iz krize
– Metod Mezek: Možnosti javnih zdravstvenih zavodov za uvajanje dodatnih varčevalnih ukrepov

NAPOVED: 19. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – RIMSKE TERME, 24. in 25. maj 2012

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 24. in 25. maja 2012 organiziralo 19. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Rimskih Termah – Hotel Rimski dvor.

Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Nasvidenje v Rimskih Termah,
 
Nevenka Banović, Predsednica Društva

Zbornik in prezentacije 18. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – BOHINJSKA BISTRICA, 26. in 27. maj 2011

Zbornik: Varstvo zakonitosti in spremembe zdravstvenega sistema (pdf, 6.330 KB)

Prezentacije:

– dr. Zdenka Čebašek Travnik: Ali je pravica do zdravja ogrožena?
– Miriam Ravnikar Šurk: Najpogostejše zmote in napake pri javnih naročilih v zdravstvu
– dr. Igor Šoltes: Računsko sodišče RS in njegova presoja smotrnosti uporabljenih javnih virov v zdravstvu
– mag. Rosana Lemut Strle: Zasebnost in varovanje osebnih podatkov v zdravstvu
– Dorijan Marušič: Nadgrajevanje zdravstvenega sistema
– Samo Fakin: Ali je lahko slovensko zdravstvo najboljše v Evropi v luči zdravstvene reforme?
– Metod Mezek: Kaj pomenijo spremembe za izvajalce zdravstvenega varstva
– Primož Rus: Vpliv sprememb na koncesijsko dejavnost v okviru javnega zdravstva
– doc. dr. Aleš Mlinarič: Spremembe v lekarniški dejavnosti

NAPOVED: 18. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – BOHINJSKA BISTRICA, 26. in 27. maj 2011

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 26. in 27. maja 2011 organiziralo 18. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Bohinjski Bistrici – PARK EKO hotel.

Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Nasvidenje v Bohinju,

Nevenka Banović, Predsednica Društva

PARK EKO hotel
PARK EKO hotel