GALERIJA: 25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – BERNARDIN, 24. in 25. maj 2018