Vabilo za Zbor članov DEVZ – 20. oktober 2016

VABILO

na volilni Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 13:40 v Hotelu Habakuk v Mariboru.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev ter volilne komisije
4. Poročilo o delu Društva v obdobju od 2013 do 2016 (Nevenka Banović in Darja Vižintin Zupančič)
5. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora
6. Volitve Upravnega odbora (13 članov) in Nadzornega odbora (3 člani in 2 namestnika)
7. Razno

Ljubljana, 11. 10. 2016                                                        Nevenka Banović, predsednica Društva