Vabilo za Zbor članov DEVZ – 22. marec 2016

VABILO

za Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v torek, dne 22. 03. 2016  ob 13:30, v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov, Riharjeva ulica 38 v Ljubljani.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev.
4. Poročilo o delu društva v letu 2015 in plan dela za leto 2016.
5. Razno.

Ljubljana, 16. 3. 2016

Nevenka Banović, predsednica Društva