Zbornik in prezentacije 14. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – LENDAVA, 20. in 21. oktober 2011

14_jesensko-srecanje_lendava_splet_21       

   

   Zbornik:  Učinkovitost poslovanja zdravstvenih zavodov (pdf; 2,65 MB)

 

 

 

Prezentacije:

– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– mag. Simon Vrhunec: Učinkovitost v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v razmerah recesije
– mag. Marjan Ferjanc: Učinkovitost in racionalnost sta tudi v zdravstvu ključ do uspešnega poslovanja
– Bojan Korošec: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Splošna bolnišnica Murska Sobota
– Vojko Mihelj: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
– prim. asist. mag. Jernej Završnik: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
– Zora Levačić: Učinkovitost poslovanja zavodov za zdravstveno varstvo
– Ivan Zajc: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Pomurske lekarne
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Učinkovitost poslovanja z vidika odgovornosti managementa v zdravstvu
– doc. dr. Valentina Prevolnik Rupel: Vrednotenje zdravstvenih tehnologij v Sloveniji
– Samo Fakin: Priložnosti za izboljšave v slovenskem zdravstvenem sistemu
– Marjan Javornik: V katerih delih postopka javnega naročanja so še možnosti za izboljšanje učinkovitosti?
– Igor Horvat: Smisel in praktični vidik certificiranja/akreditiranja bolnišnic
– spec. Miha Ozimek: Zloraba osebnih podatkov vas lahko drago stane