Zbornik in prezentacije 18. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – BOHINJSKA BISTRICA, 26. in 27. maj 2011

Zbornik: Varstvo zakonitosti in spremembe zdravstvenega sistema (pdf, 6.330 KB)

Prezentacije:

– dr. Zdenka Čebašek Travnik: Ali je pravica do zdravja ogrožena?
– Miriam Ravnikar Šurk: Najpogostejše zmote in napake pri javnih naročilih v zdravstvu
– dr. Igor Šoltes: Računsko sodišče RS in njegova presoja smotrnosti uporabljenih javnih virov v zdravstvu
– mag. Rosana Lemut Strle: Zasebnost in varovanje osebnih podatkov v zdravstvu
– Dorijan Marušič: Nadgrajevanje zdravstvenega sistema
– Samo Fakin: Ali je lahko slovensko zdravstvo najboljše v Evropi v luči zdravstvene reforme?
– Metod Mezek: Kaj pomenijo spremembe za izvajalce zdravstvenega varstva
– Primož Rus: Vpliv sprememb na koncesijsko dejavnost v okviru javnega zdravstva
– doc. dr. Aleš Mlinarič: Spremembe v lekarniški dejavnosti