Zbornik in prezentacije 15. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – ANKARAN, 18. in 19. oktober 2012

 

    Zbornik: Kako do boljšega dogovarjanja v zdravstvu?

 

 

 

 

Prezentacije:

– Damjana Jelačin Ivanovič: Predstavitev Obalno-kraške regije
– Janja Močan: Aktivnosti Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije v zvezi z zakonom (ZUJF)
– Darja Hrast: Priložnosti in ovire za izvajalce zdravstvenega varstva – bolnišnice
– Karmen Medved: Priložnosti in ovire za izvajalce zdravstvenega varstva – osnovno zdravstvo
– Alenka Gačanovič: Priložnosti in ovire za izvajalce zdravstvenega varstva – zavodi za zdravstveno varstvo
– dr. Srečko Devjak in dr. Jože Benčina: Ugotavljanje smotrnosti porabe investicijskih sredstev v zdravstvu
– mag. Marjan Ferjanc: Dileme ekonomista ob pripravi ekonomske in finančne analize pri investiciji v zdravstvu
– Brigita Čokl: Splošni dogovor za leto 2013
– Samo Fakin: Zakaj se sploh dogovarjati?
– mag. Simon Vrhunec: Dogovarjanje v praksi – primer Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
– Miriam Komac: Stališča zdravstvenih domov o spremembah dogovarjanja

  

PROGRAM IN PRIJAVA za 15. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – ANKARAN, 18. in 19. oktober 2012

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 18. in 19. oktobra 2012 organiziralo
15. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, tokrat v Ankaranu.

Vodilo letošnjega jesenskega srečanja bo“Kako do boljšega dogovarjanja o programih v zdravstvu?”.

 

ISKALNIK: Ko pridete v Ankaranu po Jadranski cesti do prvega krožišča – tretji izvoz  Adria Ankaran, za pravo stavbo zavijete desno do parkirišča!

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Program srečanja (pdf, 1.008 KB)
Prijavnica (doc, 524 KB)

 

Zbornik in prezentacije 14. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – LENDAVA, 20. in 21. oktober 2011

14_jesensko-srecanje_lendava_splet_21       

   

   Zbornik:  Učinkovitost poslovanja zdravstvenih zavodov (pdf; 2,65 MB)

 

 

 

Prezentacije:

– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– mag. Simon Vrhunec: Učinkovitost v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v razmerah recesije
– mag. Marjan Ferjanc: Učinkovitost in racionalnost sta tudi v zdravstvu ključ do uspešnega poslovanja
– Bojan Korošec: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Splošna bolnišnica Murska Sobota
– Vojko Mihelj: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
– prim. asist. mag. Jernej Završnik: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
– Zora Levačić: Učinkovitost poslovanja zavodov za zdravstveno varstvo
– Ivan Zajc: Kako povečati učinkovitost poslovanja – Pomurske lekarne
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Učinkovitost poslovanja z vidika odgovornosti managementa v zdravstvu
– doc. dr. Valentina Prevolnik Rupel: Vrednotenje zdravstvenih tehnologij v Sloveniji
– Samo Fakin: Priložnosti za izboljšave v slovenskem zdravstvenem sistemu
– Marjan Javornik: V katerih delih postopka javnega naročanja so še možnosti za izboljšanje učinkovitosti?
– Igor Horvat: Smisel in praktični vidik certificiranja/akreditiranja bolnišnic
– spec. Miha Ozimek: Zloraba osebnih podatkov vas lahko drago stane

PROGRAM IN PRIJAVA na 13. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – LIPICA, 21. in 22. oktober 2010

lipicanci

 

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 20. in 21. oktobra 2010, organiziralo 13. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki bo tokrat v Lipici.

 

Vodilo letošnjega strokovnega srečanja bo “Priložnosti in možnosti za večjo učinkovitost v zdravstvu”.

 

Program srečanja, (PDF, 478 KB)

 

Prijavnica (DOC, 1.28 MB)

NAPOVED: 13. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – 21. in 22. oktober 2010, Hotel Maestozo v Lipici

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo v času od 21. do 22. oktobra 2010 organiziralo 13. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu. Srečanje bo v Hotelu Maestozo v Lipici.

V programu jesenskega srečanja bodo obravnavane aktualne teme s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti. Septembra bomo oblikovali dokončni program, ki ga bomo posredovali vsem članom in objavili skupaj s prijavnico na naši spletni strani. Ne pozabite si rezervirati termina!

Lep pozdrav,

Nevenka Banović, predsednica DEVZ

 

NAPOVED: 12. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – 23. oktober 2009

lake-bled-3Spoštovane članice in člani Društva ekonomistov v zdravstvu!

Društvo vsako leto v drugi polovici oktobra organizira jesensko srečanje članov, na katerem obravnavamo aktualne teme. Letošnja je recesija oz. varčevalni ukrepi in ocena stanja v zdravstvu do konca leta.

Varčevanje v zdravstvenih zavodih se običajno začne pri nezdravstvenem delu. Da pa bi vseeno omogočili udeležbo čimvečjemu številu članov, smo se odločili, da je tokratno jesensko srečanje, že 12. po vrsti, izjemoma enodnevno, kar pomeni, da zavodi nimajo stroškov nočitev. Prav tako smo zelo zmanjšali višino kotizacije, ki za člane znaša 100,00 € + DDV, za nečlane pa 120,00 € +DDV. In še vedno velja, da ob prijavi 5 udeležencev iz enega zavoda, za petega ni potrebno plačati kotizacije.

V naslednjih dneh bomo dokončno oblikovali program in ga poslali članom; vabljeni so tudi drugi, ki jih zanima tokratna aktualna tema.

Prisrčno vabljeni torej – se vidimo v petek, dne 23.10.2009, ob 9. uri v Hotel Golf na Bledu.

Nevenka Banović, predsednica Društva

Program srečanja (PDF 290kb)

Prijavnica (DOC 73kb)