Zbornik in prezentacije 24. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, PODČETRTEK, 19. in 20. oktober 2023

 

 

Zbornik: “Komunikacija in sodelovanje za boljše zdravstvo

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Alenka Obrul: Predstavitev Skupnosti osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
– izr. prof. dr. Dan Podjed:  Komuniciranje po meri ljudi v času umetne inteligence in digitalne preobrazbe
– izr. prof. Petra Došenovič Bonča: Dve desetletji zdrsov in padcev predlogov zdravstvene reforme
– Janez Poklukar: Upravljanje in poslovodenje javnih zdravstvenih zavodov v luči sodobnih izzivov
– mag. Jakob Ceglar: Prenova modelov financiranja kot prioriteta plačnika zdravstvenih storitev
– Jurij Šorli: Pogled izvajalcev na nujne spremembe informatizacije v zdravstvu
– mag. Vasja Rebec: Pogled programske hiše na nujne spremembe informatizacije v zdravstvu
– Jure Brankovič: Krizna komunikacija v zdravstvu
– mag. Tatjana Kolenc: Predstavitev celjske (Savinjske) zdravstvene regije
– prim. mag. Dorijan Marušič: Predstavitev sprejetih smernic in usmeritve Strateškega sveta
– Marjan Pintar: Slovensko zdravstvo – izzivi in perspektive
– doc. dr. Tatjana Mlakar: Izzivi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– Tatjana Jevševar: Predlogi javnih zdravstvenih zavodov za reformo zdravstva
– mag. Franc Vindišar: Sodelovanje zdravnikov z ekonomisti in vodstvenim kadrom