GALERIJA: 24. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, PODČETRTEK, 19. in 20. oktober 2023