GALERIJA: 22. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Rogaška Slatina, 17. in 18. oktober 2019