Zbornik in prezentacije 23. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bohinjska Bistrica, 26. in 27. maj 2016

 

 


Zbornik: Zdravstvo danes in kako v prihodnje

 

 


Prezentacije:

– mag. Franc Hočevar: Zdravstvo danes in kako v prihodnje
– mag. Eva Helena Zver: Izzivi povezani z dolgoročnimi projekcijami javnih izdatkov za zdravstvo
– prim. dr. Ivan Eržen: Ključni pristopi, ki jih upoštevamo pri razvoju zdravstvene dejavnosti danes
– Daniela Dimić: Finančne projekcije poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do leta 2020
– prof. dr. Rado Bohinc: Predlogi za bolj učinkovito korporativno upravljanje javnih zavodov
– mag. Andrej Božič: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Robert Cugelj: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– Jože Veternik: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– Branko Zorman: Kaj v prihodnosti načrtuje politika na področju zdravja_
– Srečko Erznožnik: Predstavitev Gorenjske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Predstavitev usmeritev direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– dr. Aleksander Stepanović: Vpeljava eRecepta v zdravstvenih domovih
– Romana Rakovec: Vpeljava eRecepta v lekarne
– mag. Vasja Rebec: Ali imamo dovolj osnov za vzpostavitev integriranega informacijskega sistema v zdravstvu?
– prim. asist. Daniel Grabar: Nova organizacija v urgentnih centrih
– asist. Andrej Fink: Vzpostavitev dispečerskih centrov