Zbornik in prezentacije 18. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

 


Zbornik: Evropa, zdravstvo in mi

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Eva Helena Zver: Primerljivost ekonomskih in drugih kvantitativnih vidikov zdravstva med Slovenijo in EU
– prof. dr. Andrej Robida: Primerljivost kvalitete storitev in posameznih standardov EU s Slovenijo
– Janez Lavre: Akreditacije in ISO standardi – smo primerljivi z EU?
– Klemen Ganziti: Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju
– mag. Robert Cugelj: Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva v EU
– Tomaž Glažar: Stališča Ministrstva za zdravje do tržne dejavnosti

– Milojka Kolar Celarc: Usmeritve za upravljanje in vodenje zdravstvenih zavodov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2015 – 2017 s pogledom na aktualne dogodke
– Mircha Podrugovac in doc. dr. Tit Albreht: Doseganje kvalitativnih vidikov zdravja v Sloveniji in drugih državah EU
– mag. Martin Toth: Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj v Evropi in načini plačevanja izvajalcev
– Miran Golub: Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?
– prof. dr. Ivan Eržen in Ada Hočevar Grom: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NIJZ
– Zora Levačić: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NLZOH