Zbornik in prezentacije 21. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bernardin, 22. in 23. maj 2014

 

Naslovnica_21

 

 

Zbornik: Politika ali stroka v zdravstvu?

 

 

 

Prezentacije:

– prof. dr. Maks Tajnikar: Poslanstva in vizije slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Poslanstvo in vizija Zdravstvenega doma Novo mesto
– prof. dr. Tomaž Kern in doc. dr. Matjaž Roblek: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_
– mag. Robert Cugelj: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu_ (URI SOČA)
– prof. dr. Andrej Kovačič: Smo dovolj zreli, usposobljeni in pogumni za uvajanje procesov v zdravstvu?
– Robert Ludvik: Praksa uvajanja informacijskih sistemov v zdravstvu
– doc. dr. Petra Došenović Bonča: Poslovni načrt – ključ do dobre in učinkovite odločitve
– Jože Veternik: Strateški in poslovni načrt Osnovnega zdravstva Gorenjske
– doc. dr. Matej Černe: Kako ravnati z ljudmi v zdravstvu? Od prvinskega vodenja do čustvene inteligence na delovnem mestu
– dr. Ana Gračner: Management sprememb in uspešno uvajanje kulture varnosti bolnikov: študija primera slovenske bolnišnice

– Damjana Jelačin Ivanović: Območje območne enote Koper
– Helena Ulčar Šumčić: Aktualna problematika javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Elda Gregorič Rogelj: Spremembe v zdravstvu
– Samo Fakin: Slovenija 2030 – Javno zdravstvo danes in leta 2030
– Milan Soršak: Problematika skupin primerljivih primerov – SPP 10 let po uvedbi
– Larisa Hajdinjak: Problematika SPP 11 let po uvedbi
– Nataša Gimpelj: Primeri SPP v regionalnih bolnišnicah – izkušnje Splošne bolnišnice Novo mesto
– Jurij Fürst: Uvedba terapevtskih skupin zdravil v Sloveniji
– asist. Alenka Premuš Marušič: Terapevtske skupine v praksi (v bolnišnici)
– Urška Močnik: Terapevtske skupine zdravil (v zdravstvenem domu)