Zbornik in prezentacije 19. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Maribor, 20. in 21. oktober 2016

 

 

 

 

 

     Zbornik: Spremembe in novosti v zdravstvu

 

 

 

 


Prezentacije:
– Lidija Apohal Vučkovič: Inšpekcijski nadzori v zdravstvenih zavodih
– dr. Miroslav Kranjc: Vloga Računskega sodišča RS in njegova presoja smotrne uporabe javnih virov
– mag. Metka Cerar: Priporočila revizorja kot pripomoček vodstvu javnega zdravstvenega zavoda
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Uporabnost in izvedba revizijskih priporočil za management
– Tatjana Jevševar: Ali interni revizor nadzira ali proaktivno sodeluje s poslovodstvom v osnovnem zdravstvu?
– Stane Frim: Predstavitev Podravske zdravstvene regije
– Tomaž Glažar: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi
– Marjan Sušelj: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi – pričakovanja ZZZS
– Miran Golub: Sprememba Zakona o lekarniški dejavnosti
– mag. Dušanka Petrič: Glavni izzivi pri vzpostavljanju urgentnih centrov
– asist. mag. Franci Vindišar: Problematika nove organiziranosti urgentnih centrov – strokovni vidiki
– Petra Kokoravec: Urgentni center v očeh ZD Nova Gorica

 

Vabilo za Zbor članov DEVZ – 20. oktober 2016

VABILO

na volilni Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 13:40 v Hotelu Habakuk v Mariboru.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev ter volilne komisije
4. Poročilo o delu Društva v obdobju od 2013 do 2016 (Nevenka Banović in Darja Vižintin Zupančič)
5. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora
6. Volitve Upravnega odbora (13 članov) in Nadzornega odbora (3 člani in 2 namestnika)
7. Razno

Ljubljana, 11. 10. 2016                                                        Nevenka Banović, predsednica Društva

ČLANARINA 2016

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva ekonomistov v zdravstvu!

Prosimo vas, da v kolikor še niste poravnali svojih obveznosti – članarine za preteklo leto (leta), to čimprej storite. Letna članarina je 10,00 € in ostaja tudi v letu 2016 nespremenjena.

Članarino za tekoče oziroma pretekla leta lahko vplačate preko UPN ali neposredno nakažete na TRR:

DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, št. računa: SI56 6100 0600 0003 150, namen plačila: plačilo članarine, referenca 00 2016 in SWIFT koda HDELSI22.

Hvala in lep pozdrav,

Nevenka Banović, Predsednica Društva

PROGRAM IN PRIJAVA za 19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – Maribor, 20. in 21. oktober 2016

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 20. in 21. oktobra 2016 v Mariboru organiziralo 19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu.

Vodilo letošnjega jesenskega srečanja bo
Spremembe in novosti v zdravstvu”.

Vljudno vabljeni!

Program (pdf, 782kB)
Hotelski rezervacijski obrazec

 

Zbornik in prezentacije 23. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bohinjska Bistrica, 26. in 27. maj 2016

 

 


Zbornik: Zdravstvo danes in kako v prihodnje

 

 


Prezentacije:

– mag. Franc Hočevar: Zdravstvo danes in kako v prihodnje
– mag. Eva Helena Zver: Izzivi povezani z dolgoročnimi projekcijami javnih izdatkov za zdravstvo
– prim. dr. Ivan Eržen: Ključni pristopi, ki jih upoštevamo pri razvoju zdravstvene dejavnosti danes
– Daniela Dimić: Finančne projekcije poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do leta 2020
– prof. dr. Rado Bohinc: Predlogi za bolj učinkovito korporativno upravljanje javnih zavodov
– mag. Andrej Božič: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– mag. Robert Cugelj: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– Jože Veternik: Prihodnost upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov
– Branko Zorman: Kaj v prihodnosti načrtuje politika na področju zdravja_
– Srečko Erznožnik: Predstavitev Gorenjske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Predstavitev usmeritev direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– dr. Aleksander Stepanović: Vpeljava eRecepta v zdravstvenih domovih
– Romana Rakovec: Vpeljava eRecepta v lekarne
– mag. Vasja Rebec: Ali imamo dovolj osnov za vzpostavitev integriranega informacijskega sistema v zdravstvu?
– prim. asist. Daniel Grabar: Nova organizacija v urgentnih centrih
– asist. Andrej Fink: Vzpostavitev dispečerskih centrov

 

Vabilo za Zbor članov DEVZ – 22. marec 2016

VABILO

za Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v torek, dne 22. 03. 2016  ob 13:30, v prostorih Združenja zdravstvenih zavodov, Riharjeva ulica 38 v Ljubljani.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev.
4. Poročilo o delu društva v letu 2015 in plan dela za leto 2016.
5. Razno.

Ljubljana, 16. 3. 2016

Nevenka Banović, predsednica Društva

NAJAVA SREČANJ V LETU 2016

Spoštovani obiskovalci spletne strani,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu v letu 2016 organiziralo:
23. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki bo 26. in 27. maja 2016 v Bohinjski Bistrici in
19. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo 20. in 21. oktobra 2016 v Mariboru.

Vljudno vabljeni,

Nevenka Banović, predsednica Društva

Zbornik in prezentacije 18. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

 


Zbornik: Evropa, zdravstvo in mi

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Eva Helena Zver: Primerljivost ekonomskih in drugih kvantitativnih vidikov zdravstva med Slovenijo in EU
– prof. dr. Andrej Robida: Primerljivost kvalitete storitev in posameznih standardov EU s Slovenijo
– Janez Lavre: Akreditacije in ISO standardi – smo primerljivi z EU?
– Klemen Ganziti: Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju
– mag. Robert Cugelj: Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva v EU
– Tomaž Glažar: Stališča Ministrstva za zdravje do tržne dejavnosti

– Milojka Kolar Celarc: Usmeritve za upravljanje in vodenje zdravstvenih zavodov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2015 – 2017 s pogledom na aktualne dogodke
– Mircha Podrugovac in doc. dr. Tit Albreht: Doseganje kvalitativnih vidikov zdravja v Sloveniji in drugih državah EU
– mag. Martin Toth: Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj v Evropi in načini plačevanja izvajalcev
– Miran Golub: Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?
– prof. dr. Ivan Eržen in Ada Hočevar Grom: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NIJZ
– Zora Levačić: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NLZOH