Program in prijavnica za 10. jubilejno jesensko srečanje članov – 18. in 19. oktober 2007

Naslovnica vabila> Vabilo s programom (datoteka za tisk; PDF,850kb)

> Prijavnica za 10. srečanje (datoteka za tisk; PDF, 100kb)

Program:

Četrtek, 18.10.2007
08:30 – 09:30 Registracija udeležencev
09:30 – 09:45 Otvoritev srečanja
09:45 – 10:00 Predstavitev novogoriške zdravstvene regije
10:00 – 10:30 Uvedba nove kartice zdravstvenega zavarovanja
10:30 – 11:00 Uvajanje sistema on-line kartice zdravstvenega
zavarovanja na primarni zdravstveni dejavnosti s strani izvajalca zdravstvenih storitev
11:00 – 11:30 Informacijski sistem za podporo nabavnega procesa in
internega naročanja v javnih ustanovah
11:30 – 12:00 Odmor
12.00 – 12.30 Ocena stanja na področju notranjega nadzora javnih
financ v zdravstvenih zavodih
12:30 – 13:00 Poklic računovodje v javnem sektorju
13:00 – 13:30 Izdelava nacionalne stroškovne študije za akutno
bolnišnico
13:30 – 14:30 Razprava
14:00 – 15:30 Kosilo
15:30 – 19:30 Izleti
20:30 – Družabni večer

Petek, 19.10.2007
10:00 – 11:00 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor
11:00 – 11:30 Kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo Slovenije
11:30 – 12:00 Priprave Ministrstva za zdravje na uvedbo novega plačnega sistema
12:00 – 12:30 Odmor
12:30 – 13:00 Vpeljava novega plačnega sistema v javnih zavodih – procesnopravna vprašanja
13:00 – 13:30 Plačni sistem za zdravnike danes – vzpodbuda ali ovira
13:30 – 14:00 Problemi uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J
14:00 – 14:30 Razprava
14:30 – Zaključek srečanja

Organizacijski odbor srečanja:
Neva Banović, Cvetka Barbo, Jože Blazinšek, Erika Furlan, mag. Franc Hočevar, Metod Mezek, Tomo Rusimovič, mag. Rosvita Svenšek, Jože Veternik, Darja Vižintin Zupančič, Štefan Vučak, Anton Zorko.

Informacije in obvestila:
Kotizacija za udeležbo na srečanju (brez DDV) je:

  • 150,00 EUR za člane Društva,
  • 250,00 EUR za nečlane Društva,
  • 90,00 EUR za člane Društva in 150,00 EUR za nečlane Društva za en dan. Nakažite jo na transakcijski račun Društva ekonomistov v zdravstvu št.: 61000-6000003150, najprej 3 dni pred začetkom srečanja.

Zavod ali organizacija, ki prijavi pet članov ali več, za vsakega petega ne plača kotizacije.
V primeru odjave po 15.10.2007 vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

Prijavnice za srečanje pošljite najkasneje do vključno 15. oktobra 2007 na naslov:
Društvo ekonomistov v zdravstvu, Njegoševa cesta 8, 1000 Ljubljana.

Gradivo za srečanje in potrdilo o udeležbi boste prejeli ob registraciji.

Prenočišča za udeležence so na voljo v Perla Casinò & Hotel ****
Cena nočitve z zajtrkom je:

  • v enoposteljni sobi 70,00 EUR,
  • v dvoposteljni pa 47,00 EUR.

Rezervacijo prenočišča si zagotovite sami (opozorite, da ste udeleženec 10. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu) najkasneje do 15. oktobra 2007 po

  • pošti: Perla Casinò & Hotel, Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica,
  • telefonu: 05 336 34 49,
  • faksu: 05 336 32 98 ali
  • e-pošti: booking@hit.si.

Dodatne informacije dobite pri:
Ireni Mrzelj
tel.: (01) 232 16 75, faks: (01) 231 20 86
e-mail: irena.mrzelj@zdrzz.si ali info@zdrzz.si