Zbornik in prezentacije 20. jesenskegasrečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Ptuj, 12. in 13. oktober 2017

 

 

Zbornik: Procesni in kadrovski management v zdravstvu

 

 

Prezentacije:
– dr. Gregor Hauc: Kako se lotiti uvajanja procesne organiziranosti v zdravstvene organizacije?
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Ali nam je akreditiranje bolnišnic in uvajanja ISO standardov izboljšalo način vodenja in obvladovanja procesov v zdravstveni ustanovi
– Milan Terpin: Razvoj vodij je ključna naloga kadrovskega menedžmenta
– mag. Silvana Šonc: Tehnološke rešitve k optimizaciji delovnih procesov – primer dobre prakse v Bolnišnici Sežana
– Okrogla miza: Prezentacija in sklepne ugotovitve
– Metka Petek Uhan: Predstavitev Zdravstvenega doma Ptuj
– Andrej Levanič: Predstavitev Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj
– Marjan Sušelj: Finančna projekcija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do konca leta 2017 in novosti pri financiranju javnih zdravstvenih zavodov v letu 2018
– Anka Bolka: Predstavitev analitskega sistema Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
– Stanislav Pišek: Farmacevtske storitve – Farmakoterpijski pregled (FTP) in Pregled uporabe zdravil (PUZ)
– Larisa Hajdinjak: Ali so čakalni seznami osnova za širitve delovnih programov pri izvajalcih?

 

PROGRAM in PRIJAVA za 20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – PTUJ, 12. in 13. oktober 2017

Spoštovani,

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 12. in 13. oktobra 2017 na Ptuju organiziralo 20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu.

Vodilo letošnjega jesenskega srečanja je “Procesni in kadrovski management”.

Vljudno vabljeni,

Helena Ulčar Šumčić, predsednica DEVZ

Program s prijavnico (pdf, 1.085 KB)

NAPOVED: 20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – PTUJ, 12. in 13. oktober 2017

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 12. in 13. oktobra 2017 organiziralo 20. jesensko srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu na Ptuju.

Vodilo jesenskega srečanja bo “Procesni in kadrovski management“. Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Se vidimo na Ptuju!

Helena Ulčar Šumčić, predsednica DEVZ

ČLANARINA 2017

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva ekonomistov v zdravstvu!

Prosimo vas, da v kolikor še niste poravnali svojih obveznosti – članarine za preteklo leto (leta), to čimprej storite. Članarina za leto 2017 znaša 13,00 €, od leta 2007 do vključno 2016 pa je znašala 10,00 € za posamezno leto.

Članarino za tekoče oziroma pretekla leta lahko vplačate preko UPN ali neposredno nakažete na TRR:

DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, št. računa: SI56 6100 0600 0003 150, namen plačila: plačilo članarine, referenca 00 2017 in SWIFT koda HDELSI22.

Hvala in lep pozdrav,

Helena Ulčar Šumčić, Predsednica DEVZ

PROGRAM in PRIJAVA za 24. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – LAŠKO, 25. in 26. maj 2017

Spoštovani,

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 25. in 26. maja 2017 v Laškem organiziralo 24. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu.

Vodilo letošnjega strokovnega srečanja je “Korupcijska tveganja v zdravstvu”. V prilogi vam posredujemo program s prijavnico.

Vljudno vabljeni,

Helena Ulčar Šumčić, predsednica DEVZ

Program s prijavnico (pdf, 1,259 KB)

NAPOVED: 24. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – LAŠKO, 25. in 26. maj 2017

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

Panorama - Laško

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 25. in 26. maja 2017 organiziralo 24. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Laškem.

Vodilo strokovnega srečanja bo “Korupcijska tveganja v zdravstvu“. Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Se vidimo v Laškem!

Helena Ulčar Šumčić, predsednica DEVZ

Vabilo za Zbor članov DEVZ – 23. marec 2017

VABILO

na Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v četrtek, 23. marca 2017 ob 13:00 v prostorih Društva ekonomistov v zdravstvu (Riharjeva ulica 38 v Ljubljani).

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev predloga dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Poročilo o delu društva v letu 2016 in plan dela za leto 2017
5. Razno

Ljubljana, 13. 3. 2017

Helena Ulčar Šumčić
Predsednica DEVZ

Zbornik in prezentacije 19. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Maribor, 20. in 21. oktober 2016

 

 

 

 

 

     Zbornik: Spremembe in novosti v zdravstvu

 

 

 

 


Prezentacije:
– Lidija Apohal Vučkovič: Inšpekcijski nadzori v zdravstvenih zavodih
– dr. Miroslav Kranjc: Vloga Računskega sodišča RS in njegova presoja smotrne uporabe javnih virov
– mag. Metka Cerar: Priporočila revizorja kot pripomoček vodstvu javnega zdravstvenega zavoda
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Uporabnost in izvedba revizijskih priporočil za management
– Tatjana Jevševar: Ali interni revizor nadzira ali proaktivno sodeluje s poslovodstvom v osnovnem zdravstvu?
– Stane Frim: Predstavitev Podravske zdravstvene regije
– Tomaž Glažar: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi
– Marjan Sušelj: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi – pričakovanja ZZZS
– Miran Golub: Sprememba Zakona o lekarniški dejavnosti
– mag. Dušanka Petrič: Glavni izzivi pri vzpostavljanju urgentnih centrov
– asist. mag. Franci Vindišar: Problematika nove organiziranosti urgentnih centrov – strokovni vidiki
– Petra Kokoravec: Urgentni center v očeh ZD Nova Gorica

 

Vabilo za Zbor članov DEVZ – 20. oktober 2016

VABILO

na volilni Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v četrtek, 20. oktobra 2016, ob 13:40 v Hotelu Habakuk v Mariboru.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev ter volilne komisije
4. Poročilo o delu Društva v obdobju od 2013 do 2016 (Nevenka Banović in Darja Vižintin Zupančič)
5. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora
6. Volitve Upravnega odbora (13 članov) in Nadzornega odbora (3 člani in 2 namestnika)
7. Razno

Ljubljana, 11. 10. 2016                                                        Nevenka Banović, predsednica Društva

ČLANARINA 2016

Spoštovane članice, spoštovani člani Društva ekonomistov v zdravstvu!

Prosimo vas, da v kolikor še niste poravnali svojih obveznosti – članarine za preteklo leto (leta), to čimprej storite. Letna članarina je 10,00 € in ostaja tudi v letu 2016 nespremenjena.

Članarino za tekoče oziroma pretekla leta lahko vplačate preko UPN ali neposredno nakažete na TRR:

DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU, odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, št. računa: SI56 6100 0600 0003 150, namen plačila: plačilo članarine, referenca 00 2016 in SWIFT koda HDELSI22.

Hvala in lep pozdrav,

Nevenka Banović, Predsednica Društva