Zbornik in prezentacije 22. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Rogaška Slatina, 17. in 18. oktober 2019

 

 

Zbornik: Pomen ekonomike v zdravstvu

 

 

 

Prezentacije:
– prim. mag. Dorijan Marušič: Kje smo z vidika ekonomije v zdravstvu?
– mag. Nevenka Romih: Kako lahko ekonomisti vplivajo na uspešno poslovanje JZZ
– dr. Ervin Pfeifer: Obvladovanje zalog v javnih zdravstvenih zavodih
– doc. dr. Denis Tomše: Načini za razbremenitev timov ambulant družinske medicine – predlogi in rešitve
– Miran Golub: Izvedba javnega razpisa za lekarne
– Damijan Perne: Pogled na zdravstvo malo drugače
– Marina Senčar: Predstavitev Savinjske zdravstvene regije
– Daniela Dimić: Finančna projekcija za leto 2020
– Janez Poklukar: Kako uspešno voditi javni zdravstveni zavod
– mag. Emilija Guštin: Kje smo s pripravo sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe
– Anka Bolka: Kako bodo demografske spremembe, uvajanje novih metod zdravljenja in uspešnost zdravljenja vplivale na financiranje zdravstvenega sistema
– prof. dr. Matjaž Vogrin: Obvladovanje produktivnosti kadra

 

Zbornik in prezentacije 21. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Moravske Toplice, 18. in 19. oktober 2018

 

 

Zbornik: Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike

 

 

 

Prezentacije:
– Anka Bolka: Izzivi in ovire projekta Nacionalna stroškovna analiza
– mag. Ema Grošelj Lavtar: Načini finančnega nagrajevanja
– Metka Petek Uhan: Neskladnosti med normativi in obračunskim modelom pri ambulantah z glavarino
– asist. mag. Franc Vindišar: PVP – poskus nagrajevanja zaposlenih
– Damijan Perne: Vodenje – kompetence – motiviranje
– prim. mag. Dorijan Marušič: Finančne potrebe do 2025 – projekcija
– mag. Nevenka Romih: Poti in stranpoti financiranja slovenskega zdravstva v zadnjih štirih letih
– Marjan Sušelj: Financiranja zdravstva iz zdravstvenega zavarovanja – danes in jutri 
– Radovan Zupančič: Razumevanje sebe za lažje delo v zdravstvu

Zbornik in prezentacije 19. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Maribor, 20. in 21. oktober 2016

 

 

 

 

 

     Zbornik: Spremembe in novosti v zdravstvu

 

 

 

 


Prezentacije:
– Lidija Apohal Vučkovič: Inšpekcijski nadzori v zdravstvenih zavodih
– dr. Miroslav Kranjc: Vloga Računskega sodišča RS in njegova presoja smotrne uporabe javnih virov
– mag. Metka Cerar: Priporočila revizorja kot pripomoček vodstvu javnega zdravstvenega zavoda
– doc. dr. Milena Kramar Zupan: Uporabnost in izvedba revizijskih priporočil za management
– Tatjana Jevševar: Ali interni revizor nadzira ali proaktivno sodeluje s poslovodstvom v osnovnem zdravstvu?
– Stane Frim: Predstavitev Podravske zdravstvene regije
– Tomaž Glažar: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi
– Marjan Sušelj: Prenova zdravstvene zakonodaje, ocena stanja in izzivi – pričakovanja ZZZS
– Miran Golub: Sprememba Zakona o lekarniški dejavnosti
– mag. Dušanka Petrič: Glavni izzivi pri vzpostavljanju urgentnih centrov
– asist. mag. Franci Vindišar: Problematika nove organiziranosti urgentnih centrov – strokovni vidiki
– Petra Kokoravec: Urgentni center v očeh ZD Nova Gorica

 

Zbornik in prezentacije 18. jesenskega srečanja Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

 


Zbornik: Evropa, zdravstvo in mi

 

 

 

Prezentacije:
– mag. Eva Helena Zver: Primerljivost ekonomskih in drugih kvantitativnih vidikov zdravstva med Slovenijo in EU
– prof. dr. Andrej Robida: Primerljivost kvalitete storitev in posameznih standardov EU s Slovenijo
– Janez Lavre: Akreditacije in ISO standardi – smo primerljivi z EU?
– Klemen Ganziti: Kaj nam je prinesla Direktiva EU o čezmejnem zdravljenju
– mag. Robert Cugelj: Tržne možnosti in priložnosti slovenskega zdravstva v EU
– Tomaž Glažar: Stališča Ministrstva za zdravje do tržne dejavnosti

– Milojka Kolar Celarc: Usmeritve za upravljanje in vodenje zdravstvenih zavodov v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
– Ivan Tibaut: Predstavitev pomurske zdravstvene regije
– Samo Fakin: Finančno poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2015 – 2017 s pogledom na aktualne dogodke
– Mircha Podrugovac in doc. dr. Tit Albreht: Doseganje kvalitativnih vidikov zdravja v Sloveniji in drugih državah EU
– mag. Martin Toth: Najbolj značilni sistemi zdravstvenih zavarovanj v Evropi in načini plačevanja izvajalcev
– Miran Golub: Ali so naše lekarne tako dobre kot v EU ali celo boljše?
– prof. dr. Ivan Eržen in Ada Hočevar Grom: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NIJZ
– Zora Levačić: Izzivi in priložnosti nove organiziranosti javnega zdravja v Sloveniji – 2 leti po reorganizaciji – NLZOH

 

PROGRAM IN PRIJAVA za 18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – Radenci, 15. in 16. oktober 2015

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

Društvo ekonomistov v zdravstvu bo 15. in 16. oktobra 2015 v Radencih organiziralo 18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu.

Vodilo letošnjega jesenskega srečanja bo
Evropa, zdravstvo in mi”.

Vljudno vabljeni!

 

Program (pdf)
Prijavnica (doc)

 

NAPOVED: 18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu – RADENCI, 15. in 16. oktober 2015

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani, dragi člani in članice,

obveščamo vas, da bo Društvo ekonomistov v zdravstvu 15. in 16. oktobra 2015 organiziralo 18. jesensko srečanje članov Društva ekonomistov v zdravstvu v Hotelu Izvir v Radencih.

Vodilo jesenskega srečanja bo “Evropa, zdravstvo in mi“. Pripravljamo zanimive teme, zato si rezervirajte čas in se nam pridružite.

Se vidimo v Radencih!

Nevenka Banović, predsednica Društva

Zbornik in prezentacije 17. jesenskega srečanja članov Društva ekonomistov v zdravstvu – PODČETRTEK, 16. in 17. oktober 2014

 

 

Zbornik: Združimo znanje, odstranimo ovire

 

 

 

Prezentacije:

– doc. dr. Branko Mayr: Pomen stabilnosti financiranja zdravstvenih zavodov
– Marjan Javornik: Problematika plačevanja dobaviteljem v obdobju finančne nediscipline
– Andrej Ržišnik: S sklenjeno verigo odgovornosti do uspešnih gradbenih projektov tudi v javnem zdravstvu
– Nataša Gimpelj in Vanja Cekuta: Vključitev vseh zaposlenih v stroškovno zavedanje delovanja zavoda – primer iz prakse – evidentiranje stroškov na pacienta v SB Novo mesto
– Uroš Stropnik: Proces uvedbe projekta Elektronsko evidentiranje delovnega časa – primer iz prakse

– Vlasta Nussdorfer: Je pravica do zdravstvene oskrbe, kot temeljna in univerzalna pravica, ogrožena
– Duša Hlade Zore: Opozorila in pritožbe, ki jih pacienti najpogosteje posredujejo zastopniku pacientovih pravic
– Jurij Stariha: Vpliv birokratizacije na učinkovitost zdravstvenega sistema
– dr. Željko Čurić: Krepitev odnosov v zdravstvenem zavodu