Zbornik in prezentacije 29. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Bernardin, 25. in 26. april 2024

 

 

 

Zbornik: Zdravstvo v protem teku?!

 

 

 

Prezentacije:
– Aleksander Merlo: Predstavitev Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna
– mag. Franc Vindišar: Produktivnost dela zaposlenih v zdravstvu – kako jo opredeliti in kako jo meriti ter načrtovati?
– doc. dr. Marko Jug: Veliki javni zdravstveni zavodi in/ali zasebna zdravstvena dejavnost
– Petra Kokoravec: Ali bi s preoblikovanjem zdravstvenih domov zagotovili večjo dostopnost do zdravstvenih storitev?
– mag. Eva Helena Šarec: Zdravstvo: dostopnost, odpornost, javni izdatki
– Andraž Jakelj: Delovno razmerje in odgovornost
– mag. Ana Vodičar: Z nujno reformo do učinkovitejši ukrepov za obvladovanje zdravstvenega absentizma
– izr. prof. dr. Dan Podjed: Kaj se dogaja z mladimi?
– mag. Miran Bizjak: Predstavitev obalno-kraške zdravstvene regije
– prim. mag. Dorijan Marušič: Sprejete spremembe v zadnjem letu, ki so oziroma še bodo vplivale na dostopnost storitev
– Marjan Pintar: Kako bolj učinkovito črpati sredstva za investicije – pogled ustanovitelja
– Jure Dolinar: Ovire pri izvedbi investicij v zdravstvu z vidika JZZ
– doc. dr. Tatjana Mlakar: ZZZS in sistem zdravstvenega varstva
– Samo Fakin: Kako iz krize
– mag. Vlasta Mežek: Poslovanje in organizacija JZZ v letu 2023