Zbornik in prezentacije 28. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, NOVA GORICA, 25. in 26. maj 2023

 

 

Zbornik: “S podatki do strateških odločitev

 

 

 

Prezentacije:
– Dimitrij Klančič: Predstavitev Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica
– Peter Pogačar: Prenova plačnega sistema
– Mircha Poldrugovac: Podatki na ravni države osnova za dolgoročno strategijo zdravstva
– Anka Bolka: Podatki na ravni plačnika zdravstvenih storitev osnova za dolgoročno strategijo zdravstva
– Boštjan Kersnič in Nino Zajc: Ali stroka uporablja podatke za organizacijo
– doc. dr. Denist Tomše: Primarno zdravstvo – kako naprej?
– doc. dr. Alenka Kovačič: Brezšivna skrb v bolnišnicah – ali se splača?
– Miran Bizjak: Predstavitev novogoriške zdravstvene regije
– prim. mag. Dorijan Marušič: Aktulano v zdravstvu z odprtimi zadevami
– doc. dr. Tatjana Mlakar: ZZZS s pogledom na potrebne spremembe v sistemu zdravstvenega varstva
– dr. Alenka Kolar: Financiranje IKT za zdravstvo
– mag. Eva Helena Šarec: Uporaba podatkov zdravstvenih računov pri strateških odločitvah v zdravstvu
– Hajdi Kosednar: Pravilnost podatkov o čakalnih dobah

Povzetek in zaključki 28. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Nova Gorica, 25. in 26. maja 2023