GALERIJA: 23. jesenskega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Ankaran, 20. in 21. oktober 2022