VABILO – Izredni volilni Zbor članov DEVZ – 17.11.2021

VABILO

na izredni volilni Zbor članov Društva ekonomistov v zdravstvu, ki bo v sredo, 17. novembra 2021, ob 14. uri in bo potekal preko AVK spletne platforme Zoom.

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev ter volilne komisije
4. Poročilo o dosedanjem delu Društva v obdobju od 2016 do 2021 (Helena Ulčar Šumčić)
5. Razrešitev dosedanjih članov Upravnega odbora in Nadzornega odbora
6. Volitve Upravnega odbora (13 članov) in Nadzornega odbora (3 člani in 2 namestnika)
7. Razno

V Ljubljani, dne 11. 11. 2021

Upravni odbor DEVZ