GALERIJA: 26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu – Bohinjska Bistrica, 23. in 24. maj 2019