Vabilo na zbor članov društva dne 31. 3. 2009

Vabimo vas na zbor članov društva, ki bo v torek, dne 31. 3. 2009 ob 15. uri v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, Miklošičevi cesti 24, Ljubljana.

Predlagan dnevni red:
1.    Imenovanje organov zbora članov,
2.    Obravnava in sprejem poročila Društva ekonomistov v zdravstvu za leto 2008,
3.    Razno.

Po zaključku zbora članov smo za vas pripravili zanimivo predavanje o javnem nastopanju, ki ga bo predstavil Zdravko Zupančič iz Šole retorike, d.o.o. Predavanje bo trajalo predvidoma do 18. ure. Kotizacije ni.